Το Btesystems σεβόμενο τους Νόμους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα αυτούς που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο (Ν. 2251/1994) και θέλοντας να διατηρεί τις καλύτερες των σχέσεων με τους Πελάτες του, γνωστοποιεί την Πολιτική Επιστροφών κάτω από την οποία πρέπει να γίνονται όλες οι διαδικασίες που αφορούν τις επιστροφές προϊόντων στην εταιρία μας.


Γενικοί όροι επιστροφής προϊόντων

α. Αν η συσκευασία ενός προϊόντος έχει ανοιχθεί ή έχει υποστεί φθορά και το προϊόν δεν έχει κάποιο ελάττωμα, αυτό δε μπορεί να επιστραφεί.

β. Αν ένα προϊόν παρουσιάσει βλάβη εντός του διαστήματος της εγγύησης, το προϊόν πρέπει να έρθει στο κατάστημα για να ελεγχθεί από το αρμόδιο τεχνικό τμήμα. Τα έξοδα μεταφοράς (αποστολής) του ελαττωματικού προϊόντος από και προς το κατάστημά μας βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη διότι η εγγύηση έχει ισχύ εντός του καταστήματος.

γ. Αν για οποιονδήποτε λόγο, όταν παραλαμβάνετε από τη μεταφορική εταιρία ένα πακέτο που αφορά παραγγελία από το κατάστημά μας, παρατηρήσετε φθορές, παραμορφώσεις ή παραβίαση των ταινιών ασφαλείας με το λογότυπο btesystems, δεν πρέπει να δεχθείτε να παραλάβετε το πακέτο και πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την εταιρία μας. Στην περίπτωση που, παρ’ όλα αυτά προχωρήσετε στην παραλαβή του πακέτου, θεωρείται ότι το παραλαμβάνετε χωρίς επιφύλαξη και η μεταφορική εταιρεία δεν έχει πλέον ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκάλεσε στο πακέτο σας.

δ. Όταν ετοιμάζεστε να στείλετε ένα προϊόν στο κατάστημά μας, πρέπει να φροντίζετε ώστε να είναι σωστά τοποθετημένο μέσα στο κουτί του, να έχει μαζί όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά εξαρτήματα και εγχειρίδια και να συσκευάζεται με προστατευτικό περίβλημα για να αποφευχθούν τυχόν φθορές κατά την διάρκεια της μεταφοράς.


Επιστροφή προϊόντων με υπαιτιότητα της εταιρείας μας

Είναι πιθανό σε κάποιες περιπτώσεις να αποσταλεί στον Πελάτη διαφορετικό προϊόν ή ποσότητα από αυτό που αποδεδειγμένα καταχώρησε στην παραγγελία του, είτε μέσα από τις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος είτε από το τηλέφωνο. Σε τέτοια περίπτωση ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με το τμήμα πωλήσεων της εταιρίας μας και με τις οδηγίες που θα λάβει να επιστρέψει το προβληματικό προϊόν. Είναι φυσικό σε αυτήν την περίπτωση τα έξοδα μεταφοράς προς και από το κατάστημά μας να βαρύνουν αποκλειστικά την εταιρία μας, αρκεί ο τρόπος αποστολής να είναι αυτός που θα προτείνει ο αρμόδιος εκπρόσωπος της.


Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σύμφωνα με την § 10 του άρθρου 4 του Ν. 2251/1994 ο Πελάτης, εάν είναι φυσικό πρόσωπο και έχει προβεί στην αγορά του προϊόντος για προσωπική χρήση και όχι για να εξυπηρετήσει κάποια ατομική ή εταιρική δραστηριότητα, έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την πώληση χωρίς άλλη αιτιολόγηση μέσα σε διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών και να επιστρέψει το προϊόν στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε, με τα έξοδα μεταφοράς και επιστροφής να βαρύνουν τον ίδιο.

Ο Πελάτης πρέπει να φέρει ο ίδιος τα προϊόντα στην παραπάνω διεύθυνση του καταστήματος ή να τα αποστείλει με δικά του έξοδα μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση και για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Πελάτη, αυτός μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρία μας στο τηλέφωνο 2103411081.

Ο Πελάτης δεν έχει Δικαίωμα Υπαναχώρησης όταν έχει παραλάβει και πληρώσει τα προϊόντα από το φυσικό κατάστημα του btesystems Σπύρου Πάτση 78 – 11855 Αθήνα Αττικής (BTESYSTEMS) γιατί τότε δεν θεωρείται ότι η πώληση έγινε από απόσταση. Επίσης, το Δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει όταν τα προϊόντα έχουν κατασκευασθεί ή τροποποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πελάτη ή για προϊόντα που από την φύση τους δεν είναι δυνατόν να επιστραφούν με αποστολή.

Στην περίπτωση που ο Πελάτης ασκήσει έγκαιρα το Δικαίωμα Υπαναχώρησης και επιστρέψει το προϊόν στο κατάστημα, η εταιρία θα εκδώσει και θα στείλει στον Πελάτη Πιστωτικό Σημείωμα αξίας ίσης με την τελική αξία που είχε το προϊόν στο παραστατικό πώλησης. Η εξόφληση θα γίνει από το BTESYSTEMS με τον ίδιο τρόπο που κατέβαλε και ο Πελάτης τη αξία του προϊόντος, χωρίς να υπάρχει καθυστέρηση. Αν ο Πελάτης είχε επιλέξει σαν τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή, τότε η εταιρία θα καταβάλει το ποσό μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του Πελάτη. Ο Πελάτης συμφωνεί ρητώς και εκ των προτέρων και παρέχει την συναίνεσή του σε αυτό και το btesystems έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει από το ποσό της επιστροφής τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την κατάθεση ή την επιστροφή, ή αποζημίωση για φθορές ή βλάβες ή ακόμα και καταστροφή του προϊόντος από ενέργειες ή αμέλεια του Πελάτη, όπως επίσης και πιθανό κόστος επαναποθήκευσης (δηλ. το 5% της τελικής αξίας που είχε το προϊόν και αναγράφεται πάνω στο παραστατικό πώλησης με ελάχιστη αξία επαναποθήκευσης τα 5€). Το συνολικό ποσό της παρακράτησης θα αφαιρείται από το προς επιστροφή ποσό. Η εταιρία btesystems  δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο μέσο το ποσό για το οποίο, με οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στο παρόν τρόπους, ζημιώθηκε.


Προσοχή! Οι διατάξεις που αφορούν συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος έχουν εφαρμογή σε συμβάσεις για τις οποίες ο Πελάτης καταβάλλει ποσό μεγαλύτερο ή ίσο των 30 ευρώ (§ 4, άρθρο 3α του Ν.2251/1994).